21
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رجب رودخانه اي در بهشت است

رجب رودخانه اي در بهشت است

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
رجب رودخانه اي در بهشت است كه سپيدتر از شير و شيرين تر از عسل است. هر كه روزي از ماه رجب را روزه بدارد، خدای گرامی و بزرگ او را از آن رودخانه می نوشاند
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ج ۲، ص ۵۳

+8
21
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رجب رودخانه اي در بهشت است
+8

رجب رودخانه اي در بهشت است

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
رجب رودخانه اي در بهشت است كه سپيدتر از شير و شيرين تر از عسل است. هر كه روزي از ماه رجب را روزه بدارد، خدای گرامی و بزرگ او را از آن رودخانه می نوشاند
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ج ۲، ص ۵۳

تصویر
فهرست