7
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی

اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی

پس از شهادت امام رضا(ع) آنچه در مورد جانشینی و امامت امام جواد(ع) ضروری و مهم به نظر می رسید، تثبیت و تحکیم امامت ایشان بود. بنابراین، امام جواد(ع) پیش از آنکه شیعیان آن حضرت را مورد امتحان و پرسش قرار دهند، خود به مسئله امامت و شبهات پیرامون آن می پرداخت و از این رهگذر جانشینی و امامتش را تثبیت می نمود

+5
7
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی
+5

اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی

پس از شهادت امام رضا(ع) آنچه در مورد جانشینی و امامت امام جواد(ع) ضروری و مهم به نظر می رسید، تثبیت و تحکیم امامت ایشان بود. بنابراین، امام جواد(ع) پیش از آنکه شیعیان آن حضرت را مورد امتحان و پرسش قرار دهند، خود به مسئله امامت و شبهات پیرامون آن می پرداخت و از این رهگذر جانشینی و امامتش را تثبیت می نمود

تصویر
فهرست