9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. نخستین تجربه امامت یک کودک

نخستین تجربه امامت یک کودک

امام جواد (ع) در سن ۷ یا ۹ سالگی به امامت رسیدند و این نخستین تجربه امامت یک کودک بود. لذا پذیرش این مسئله حتی برای برخی از شیعیان مشکل بود. پس از ایشان امام هادی (ع) نیز در سن هشت سالگی امامت را عهده دار شدند که همین امر زمینه امامت امام عصر (عج) در کودکی را فراهم کرد چراکه اگر این مهم یه یکباره رخ می داد پذیرش آن از سوی مردم بسیار سخت بود.

+5
9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. نخستین تجربه امامت یک کودک
+5

نخستین تجربه امامت یک کودک

امام جواد (ع) در سن ۷ یا ۹ سالگی به امامت رسیدند و این نخستین تجربه امامت یک کودک بود. لذا پذیرش این مسئله حتی برای برخی از شیعیان مشکل بود. پس از ایشان امام هادی (ع) نیز در سن هشت سالگی امامت را عهده دار شدند که همین امر زمینه امامت امام عصر (عج) در کودکی را فراهم کرد چراکه اگر این مهم یه یکباره رخ می داد پذیرش آن از سوی مردم بسیار سخت بود.

تصویر
فهرست