9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۱

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۱

حضرت محمد صلوات الله علیه فرمودند:
اگر انبوه درختان (و باغها) قلم و دریا مرکب و تمام جنّیان حسابگر و تمام انسان ها نویسنده باشند، قادر به شمارش فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام نخواهند بود.
ابن حجرعسقلانى، لسان المیزان، ج ۵، ص ۶۲

+4
9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۱
+4

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۱

حضرت محمد صلوات الله علیه فرمودند:
اگر انبوه درختان (و باغها) قلم و دریا مرکب و تمام جنّیان حسابگر و تمام انسان ها نویسنده باشند، قادر به شمارش فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام نخواهند بود.
ابن حجرعسقلانى، لسان المیزان، ج ۵، ص ۶۲

تصویر
فهرست