4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۲

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۲

حضرت محمد صلوات الله علیه فرمودند:
حکمت و دانش به ده جزء تقسیم شده است و به على (علیه السلام) نه قسمت آن و به مابقى مردم یک قسمت داده شده است
نافع بن ابی نعیم المدني؛ حلیة الاولیاء، ج ۱، ص ۶۴

+3
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۲
+3

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۲

حضرت محمد صلوات الله علیه فرمودند:
حکمت و دانش به ده جزء تقسیم شده است و به على (علیه السلام) نه قسمت آن و به مابقى مردم یک قسمت داده شده است
نافع بن ابی نعیم المدني؛ حلیة الاولیاء، ج ۱، ص ۶۴

تصویر
فهرست