23
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۳

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۳

رسول الله صلوات الله علیه فرمودند:
هر که مى خواهد دانش آدم و فهم نوح و بردبارى ابراهیم و زُهد یحیى بن زکریّا و توانمندى موسى بن عمران را بنگرد، على بن ابى طالب را نظاره کند
الحاكم الحسكاني؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج۱،ص۱۰۳

+12
23
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۳
+12

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۳

رسول الله صلوات الله علیه فرمودند:
هر که مى خواهد دانش آدم و فهم نوح و بردبارى ابراهیم و زُهد یحیى بن زکریّا و توانمندى موسى بن عمران را بنگرد، على بن ابى طالب را نظاره کند
الحاكم الحسكاني؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج۱،ص۱۰۳

تصویر
فهرست