11
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۶

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۶

رسول الله صلوات الله علیه فرمودند:
یا علی! شیعیان تو در قیامت بر فراز منبرهایی از نور و با چهره‌های سفید و درخشان در پیرامون من هستند، آنان را شفاعت می‌کنم و در بهشت در جوار من خواهند بود.
سلیمان بن ابراهیم القندوزي- ینابیع المودة، ص ٦٣

+10
11
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۶
+10

فضایل امیرالمومنین علیه السلام درکلام پیامبر اکرم ۶

رسول الله صلوات الله علیه فرمودند:
یا علی! شیعیان تو در قیامت بر فراز منبرهایی از نور و با چهره‌های سفید و درخشان در پیرامون من هستند، آنان را شفاعت می‌کنم و در بهشت در جوار من خواهند بود.
سلیمان بن ابراهیم القندوزي- ینابیع المودة، ص ٦٣

تصویر
فهرست