9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۱

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۱

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره)
حضرت زینب (سلام الله علیها) در مقابل حکومتهای جبار ایستاد و آن خطبه عظیم را خواند. زنی که در مقابل یک جباری ایستاد؛ جباری که اگر مردها نفس می کشیدند همه را‌‎ ‌‏می کشت. و نترسید و ایستاد و حکومت را محکوم کرد، یزید را محکوم کرد. به یزید‌‎ ‌‏فرمود تو قابل آدم نیستی، تو انسان نیستی. زن یک همچو مقامی باید داشته باشد.
صحیفه امام، جلد ۷، صفحه ۳۴۰

+6
9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۱
+6

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۱

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره)
حضرت زینب (سلام الله علیها) در مقابل حکومتهای جبار ایستاد و آن خطبه عظیم را خواند. زنی که در مقابل یک جباری ایستاد؛ جباری که اگر مردها نفس می کشیدند همه را‌‎ ‌‏می کشت. و نترسید و ایستاد و حکومت را محکوم کرد، یزید را محکوم کرد. به یزید‌‎ ‌‏فرمود تو قابل آدم نیستی، تو انسان نیستی. زن یک همچو مقامی باید داشته باشد.
صحیفه امام، جلد ۷، صفحه ۳۴۰

تصویر
فهرست