9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۲

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۲

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره)
در مقابل یزید، حضرت زینب سلام الله علیها ایستاد و آن را همچو تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچون تحقیری نشنیده بودند
صحیفه امام جلد ۱۷، ص ۵۹

+8
9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۲
+8

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره) ۲

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خمینی (ره)
در مقابل یزید، حضرت زینب سلام الله علیها ایستاد و آن را همچو تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچون تحقیری نشنیده بودند
صحیفه امام جلد ۱۷، ص ۵۹

تصویر
فهرست