11
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۱

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۱

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای
زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. در این جاده‌ی تکامل و تعالی، آن که حرکت می‌کند، انسان است

+8
11
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۱
+8

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۱

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای
زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. در این جاده‌ی تکامل و تعالی، آن که حرکت می‌کند، انسان است

تصویر
فهرست