3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکی به خانواده

نیکی به خانواده

امام كاظم علیه السلام فرمودند:
هر كه به دوستان و خانواده اش نیكی و احسان كند، عمرش طولانی خواهد شد.
تحف العقول: ص ۳۸۸

+3
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکی به خانواده
+3

نیکی به خانواده

امام كاظم علیه السلام فرمودند:
هر كه به دوستان و خانواده اش نیكی و احسان كند، عمرش طولانی خواهد شد.
تحف العقول: ص ۳۸۸

تصویر
فهرست