8
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزی حلال

روزی حلال

امام كاظم علیه السلام فرمودند:
هر كس این روزى را از حلالش بجوید تا آن را براى خود و خانواده اش فراهم آورَد، مانند مجاهدِ در راه خداوند عز و جل است.
الكافی: ج ۵ ص ۹۳

+7
8
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزی حلال
+7

روزی حلال

امام كاظم علیه السلام فرمودند:
هر كس این روزى را از حلالش بجوید تا آن را براى خود و خانواده اش فراهم آورَد، مانند مجاهدِ در راه خداوند عز و جل است.
الكافی: ج ۵ ص ۹۳

تصویر
فهرست