7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت

او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند
او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت . به واسطه او گسستگي‌ها را به هم آورد و چيره جو را شكست داد و مشكلات را آسان و ناهمواري‌ها را هموار كرد تا جايي كه گمراهي را از راست و چپ دور كرد

+6
او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت
7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت
او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت
+6

او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند
او (صلوات الله علیه) را با نور فرستاد و در گزينش مقدّم داشت . به واسطه او گسستگي‌ها را به هم آورد و چيره جو را شكست داد و مشكلات را آسان و ناهمواري‌ها را هموار كرد تا جايي كه گمراهي را از راست و چپ دور كرد

تصویر
فهرست