9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رحمتي براي جهانيان

رحمتي براي جهانيان

امام مهدی صاحب الزمان‌ عجل الله فرجه الشریف فرمودند
خداوند محمّد را برانگيخت تا رحمتي براي جهانيان باشد و نعمت خود را تمام كند
بحار الأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۹۴

+7
رحمتی برای جهانیان
9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رحمتي براي جهانيان
رحمتی برای جهانیان
+7

رحمتي براي جهانيان

امام مهدی صاحب الزمان‌ عجل الله فرجه الشریف فرمودند
خداوند محمّد را برانگيخت تا رحمتي براي جهانيان باشد و نعمت خود را تمام كند
بحار الأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۹۴

تصویر
فهرست