9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود

هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود

حضرت محمد صلی الله علیه وآله فرمودند:
شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود
بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 83

+8
هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود
9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود
هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود
+8

هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود

حضرت محمد صلی الله علیه وآله فرمودند:
شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد، در روز قيامت شفيع او خواهم بود
بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 83

تصویر
فهرست