14
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزه ماه شعبان

روزه ماه شعبان

امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند:
روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پريشانى هاى جان را از بين مى برد .
الخصال ، ص 612

+10
روزه ماه شعبان
14
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزه ماه شعبان
روزه ماه شعبان
+10

روزه ماه شعبان

امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند:
روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پريشانى هاى جان را از بين مى برد .
الخصال ، ص 612

تصویر
فهرست