6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بهترین عبادت

بهترین عبادت

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند؛ انتظار فرج است…

+4
تصویر
فهرست