8
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. من آخرین وصی هستم

من آخرین وصی هستم

امام مهدی (عج) می فرمایند:
من آخرین وصی هستم که خداوند بزرگ به وسیله ی من گرفتاری ها را از پیروان و شیعیانم دور می گرداند.
کمال الدین-ص441

+6
8
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. من آخرین وصی هستم
+6

من آخرین وصی هستم

امام مهدی (عج) می فرمایند:
من آخرین وصی هستم که خداوند بزرگ به وسیله ی من گرفتاری ها را از پیروان و شیعیانم دور می گرداند.
کمال الدین-ص441

تصویر
فهرست